Včlanitev

KDO SE LAHKO VČLANI?

Včlani se lahko vsak državljan RS in tuji državljan, ki želi delovati na področju zastavljenih in opredeljenih ciljev; članstvo je prostovoljno.

KAKO SE VČLANIM?

Kdor se želi včlaniti, izpolni pristopno izjavo ali izpolni spletni obrazec spodaj.

KAKŠNA JE ČLANARINA?

Letna članarina znaša 10 EUR.

Prispevek oziroma članarino lahko nakažete tudi preko spletne banke, na transakcijski račun društva Rast. Evidenca vaših prispevkov bo vidna na bančnem izpisku. Potrdilo o plačilu prejmete naknadno.

NAMEN: ime in priimek, članarina
REFERENCA: SI00
SKLIC: datum
IBAN: SI56 0234 3026 1314 065
NAZIV IN NASLOV: 
Društvo Rast Ljutomer,
Cvetka Golarja ulica 6,
9240 Ljutomer
Slovenija

Društvo za samooskrbo in povezovanje oseb s posebnimi potrebami