Kdo smo

Smo humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega, psihosocialnega in zdravstvenega varstva ranljivih skupin v lokalnem okolju in širše.

ČEMU JE DRUŠTVO NAMENJENO?

Izboljšanju socialnega položaja, lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, ohranjanju in nadgrajevanju pridobljenih veščin in spretnosti, ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s posebnimi potrebami, zaposlovanju z osnovno dejavnostjo »ekološka pridelava hrane«.

KAKŠNE SO DEJAVNOSTI DRUŠTVA?

Priprava pridelkov, priložnostna priprava in dostava jedi, informiranje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice, organizacija razstav, sejmov, srečanj, pakiranje, izobraževanje, usposabljanje, založništvo, socialno varstvo brez nastanitve, pridelovanje netrajnih rastlin, cvetja, zelenjadnic, začimb itd.

Društvo za samooskrbo in povezovanje oseb s posebnimi potrebami