Včlanitev

KDO SE LAHKO VČLANI?

Včlani se lahko vsak državljan RS in tuji državljan, ki želi delovati na področju zastavljenih in opredeljenih ciljev; članstvo je prostovoljno.

KAKO SE VČLANIM?

Kdor se želi včlaniti, izpolni pristopno izjavo.

KAKŠNA JE ČLANARINA?

Letna članarina znaša 5 EUR.

Društvo za samooskrbo in povezovanje oseb s posebnimi potrebami